Vefat ve Başsağlığı Mesajı – Çok Büyük Acı Kaybımız: Avukat Ata Terzibaşı

Necat Kevseroğlu

Irak Türkmenleri her yüz yılda bir ulu çınar yetiştirir, büyüyen dal budakları çevrede yayılır ve geniş bir alanı kaplar. Yetişen ulu çınar altında, uzun yıllar boyu gölgesinde çok kişiler kültürel, siyasal, sosyal konularda olan fikirlerini konuşup onun gölgesi altında yetişirler.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda Kerkük’te bir ulu çınar sayılan Ata Terzibaşı kültür kaynağı şahsiyet yetişmiştir. O Türkmen toplumuna Tanrı vergisi şans ve cömert bir Atâ idi, hiç bir şekilde tesadüfi yani rastlantısal değildir ki babası Terzibaşı Hacı Ömer Efendi, Kerkük’ün en eski mahallelerinden biri olan Piryadi Mahallesinin Terzibaşı sokağında dünyaya gelen 14 Kasım 1924 tarihinde doğduğu oğluna Ata adını vermesi, o Allah tarafından Türkmenlere verilen bir ihsandır ve bağışlamadır.

Çok yönlü kültür, edebiyat, tarih, sanat, dil ve folklor alanlarında bir kültür kaynağı Ata için yazılan bu başsağlığı mesajında Hocamın yalnız Avukatlık yönünü okuyuculara açıklamak istedim.

İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Kerkük’te tamamladı. 1945-1946 ders yılında Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi, 1950 yılında mezun oldu, 29.10.1950 tarihli 2063 numaralı Bağdat Avukatlar Sendikasından çıkan, kimliği ve itimatnamesini aldıktan sonra Kerkük’te serbest olarak Avukatlık yapmaya başladı.

Uzun yıllar Kerkük’te Avukatlık mesleğini icra etti ve bu görevinde, üstün başarılar sağladı. Titiz bir mizaca sahip olan Terzibaşı, bu karakterini mesleğinde, eserlerinde, tüm çalışmalarında, hayat boyu yansıtarak hiçbir maddi menfaat gözetmemiş, para kazanmamıştı. Hukuk alanında bilge uzman sayılan Terzibaşı, ekmeğini bu meslekten kazanmıştır.

Kan davalarına karışmaktan kaçınmış, bu meslekte kandırmacılığa gidecek yollarda bir adım bile atmamıştır. Doğruları ve gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan ve benimseyen Terzibaşı’nın realist yaklaşımını avukatlık mesleğinde ve eserlerinde göstermiştir.

Aldığı davaları da kanuna bağlı ve kanunların izinde yürüttüğü için, diğerlerine yol gösterici, danışman, Kerkük’te Avukatlar arasında sembol ve bilgi kaynağı bir avukat, kanun adamı olarak hakimlerin, savcıların, avukatların ve Kerkük Adliye Dairesinin tüm mensup olanlarının saygısını kazanmıştır. 1955’lerden son yıllara kadar, Kerkük Avukatlar Sendikasının Başkanlığını yapmıştır.

Günümüzde de, Kerkük’te Türkmen Avukatlar örgütünün onur başkanlığı, avukatların ortak görüşü ile Ata Terzibaşı’ya layık görülmüş, onurluk plaketi evinde kendisine sunulmuştur.

Ata Terzibaşı’nın avukatlık yazıhanesi, Kerkük’ün Millet Bahçesinden alınmış bir büro idi.

Bu yazıhane Cuma günleri bir kültür merkezi halini alırdı. Hoca, o gün avukatlıkla ilgili hiç bir kimseyi kabul etmez ve avukatlıkla ilgilenmezdi. Cuma günleri sabah saatlerinden itibaren, Kerkük’ün önde gelen şair, yazar ve edebiyat sever birçok kültür adamı o yazıhanede toplanır, çeşitli edebiyat konularında sohbet edilirdi. 1975’lerden sonra yazıhane belediye tarafından yıktırılınca, o tarihten ölümüne kadar Terzibaşı, ziyaretçi dostlarını kendi evinde kabul etmeye başladı. Böylece ilmi ve edebi sohbetleri, kapısı herkese açık olan kendi evinde ölüm gününe değin devam etti.

Türkmen toplumu, içinde olduğumuz 100 yılda yetiştirdiği ulu çınar Ata Terzibaşı 31 Mart 2016 tarihinde hakka kavuştu.

Bugün Türkmen toplumu bu acı kayıpla zengin bir Türkmen milli kültür kaynağını kaybetti. Acımız çok büyüktür, Türkmen toplumuna ve Terzibaşı ailesine sabır ve başsağlığı dilerim. Türkmen aydınlarının üzerine büyük bir milli görev düşmektedir. Terzibaşı’nın yerini boş bırakmamak, çalışmalarını devam ettirmek üzerinize düşen bir milli ödevdir. Büyük bilgemize Allahtan mağfiret dilerim, mekânı cennet olsun.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Kerkük Kitapçısı

Türkmen araştırmacı, şair ve yazarların ölümsüz eserleri artık tek çatı altında!

Kardaşlık Dergisi
Popüler Makaleler
Popüler Haberler