Editör’den Kardaşlık 21 Yaşına Girerken… Değerli Okuyucular, Kardaşlık Dergisinin Ocak-Mart 1999 tarihli ilk sayısıyla başlayan uzun soluklu yürüyüşümüz, Ekim-Aralık 2018 tarihli 80. sayıyla 20. Yaşını doldurmuş bulunmaktadır. Elinizdeki 81. sayı ile 21. Yaşına giren Kardaşlık dergisine daha nice yıllara diyoruz. Dergimiz 20 yıllık ömrüne neleri sığdırmış, bu süre içinde geriye neler bırakılmış ve kendi misyonu konusunda ortaya neleri koymuştur? Bu soruları cevaplandırmak için bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma benimle birlikte vakfımızdan iki elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir: Bu bakımdan Yıldırım Hasanzade ile Ercan Şimşek’e bu mesaiden dolayı dergimiz adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu çalışma sayesinde aşağıda derginin istatiksel açıdan dökümü yapılmış ve bir değerlendirme ile sizlere sunulmuştur. Kardaşlık dergisi ortalama 64 sayfa (4 forma) olarak yayımlanmıştır. Ancak iki sayı (6. ve 18. sayılar) 48 sayfa (3 forma), 6 sayı (1., 9., 14., 17., 23., ve 25. sayılar) 80 sayfa (5 forma), iki sayı da (2. ve 3. sayılar) 96 sayfa (6 forma) olarak çıkmıştır. Geri kalan sayıların hepsi 64 sayfadan oluşmuştur. Üç bölüm (Türkçe, Arapça ve İngilizce) halinde yayımlanan Kardaşlık Dergisi 80 sayısı ile toplam 5248 sayfa ile zengin bir külliyat oluşmuştur. Derginin Türkçe bölümünde 1289 makale, 532 şiir ve 154 haber yer almıştır. Arapça bölümünde 317 makale, 15 şiir ve 19 haber yayımlanmıştır. İngilizce bölümünde ise 124 makale, 3 şiir ve 1 haber çıkmıştır. Dergimizin geleneksel hale gelen 2 sayfalık Türkmen Albümü’nde her sayıda 4 adet tarihî değere sahip ve görsel belge niteliğinde olan fotoğraflar yayımlanmıştır. 52. sayıda 6; 5. ve 27. sayıda 3’er fotoğraf yer almıştır. Böylece Türkmen Albümünde toplam 320 fotoğraf tanıtılmıştır. Bunun dışında dergimizde 2374 fotoğraf, ön ve arka kapaklarda 376 kitap resimleri yer almıştır. Böylece 80 sayı içinde toplam 3070 adet fotoğraf, belge, harita, resim, şekil ve grafik çizelgeler gibi görsel materyal basılmıştır. Öncelikle dergimizin demirbaş yazarlarından söz etmek isterim. İlk başta aynı zamanda Vakfımızın bayrağı olan ve son nefesine kadar dergiye yazı yetiştiren rahmetli İzzettin Kerkük büyüğümüzün çabaları her türlü takdirin üstünde olmuştur. Rahmetli yazarlık dışında derginin hazırlanması, yazıların seçimi ve postaya verilmesine kadar her aşamada bir gençlik heyecanı içinde koşturmuştur. İkinci olarak Vakfın her türlü kahrını çeken Erşat Hürmüzlü, işin hamallığını yapan bendeniz ve başlangıcından beri hep ön safta koşan, çizgisini değiştirmeden Mahir Nakip, Ankara’da olmasına rağmen hep yanımızda yer almıştır. Bu husus bir kader ortaklığı derecesinde sürmüştür. Başından beri bize destek veren isimlerin yanı sıra daha sonra dergimize katılan yazar ve şairleri burada saymak isteriz: Ata Terzibaşı, İhsan Sıddık Vasfi, Ömer Öztürkmen, Rıfat Yolcu, Yılmaz Tahir, Habib Hürmüzlü, Acar Okan, Osman Oğuz, Nesrin Erbil, Salah Nevres, Rıza Çolakoğlu, Ziyat Akkoyunlu, Adülhalik Bakır, Ümit Tokatlı, Nusret Merdan, Ziyat Köprülü, Ali Semin, Ali Marufoğlu, Sati Arslan, Ahmet Türker, Ekrem Pamukçu ve Mehmet Ömer Kazancı. Yolculuğumuza başlarken yanımızda yer alan ve yazıları ile dergimize güç katan yazarlarımız arasında ebediyete intikal edenleri burada rahmet ve minnetle anmak boynumuzun borcudur. Derginin Arapça bölümünün sorumlusu ve aynı zamanda vakfımızın temel direği olan Habib Hürmüzlü ağabeyimizin verdiği büyük emeği anlatmadan geçmek büyük bir kusur sayılır. Kerkük Vakfı’ndan hem Türkçe hem Arapça kitapları yayımlanan Hürmüzlü, vakıftan çıkan Arapça kitapları tercüme ettiği gibi, yayımlanan diğer Arapça kitaplar da onun kontrolünden geçmiştir. Kısacası en velut Arapça yazarımız olan Sayın Hürmüzlü’nün destek ve himmetleri, Kerkük Vakfının yüzünü ak etmiştir. Arapça bölümüne imzaları ile katkı sağlayanlar arasında aziz dostlarımız İsmet Abdülmecid ile Suphi Nazım Tevfik’i de anmak gerekir. Türkiye’deki soydaşlarımız arasında Türkmen sevdalıları olan, dergimizi yazı ve şiirleri ile süsleyen ve bugün aramızda olmayan Kemal Çapraz, Refet Körüklü, Mustafa Kayabek, Fahri Ersavaş, Hasan Nevzat Karagil, Şeref Taşlıova ve Semiramis Çavuşoğlu gibi gazeteci, şair ve yazarları da unutmayacağız. Bize destek veren hayattaki kıymetli akademisyen, yazar ve şairlerimizden Ahmet B. Ercilasun, Aydil Erol, Fırat Kızıltuğ, Oğuz Çetinoğlu, Yavuz Bülend Bakiler, Ali Akbaş, Ali İhsan Öbek, Yüksel Topaloğlu, Duygu Dalbudak, Çağdaş Albayrak, Süleyman Şenel, Feyyaz Sağlam ve İlhan Esen’i de saygı ve minnetle yad edelim. Bu arada ismini sayamadığımız kıymetli dostlardan bağışlanmayı dileriz. Yayımlandığı tarihten itibaren dergimize takdirlerini bildiren Sayın Nuri Gürgür büyüğümüz, bizi yüreklendiren mektubu ile yol gösterici olmuştur. Yine dergimizi takdir edenler ve her zaman destekleyen Türk dünyasına mensup lider, devlet adamı, diplomat, köşe yazarı, sanatçı ve akademisyenler arasında Rauf Denktaş, Ebulfezl Elçibey, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Osman Derinsu, Özdem Sanberk, Ahmet Kabaklı, Yılmaz Altuğ, Nusret Ersöz, Ali Haydar Bayat, Ergun Göze, Yücel Hacaloğlu ve Servet Kabaklı ile diğer gazeteci ve köşe yazarlarından ahirete göçenleri rahmetle, hayatta olanları ise şükranla anıyoruz. Dergimize dost ve kardeş Azerbaycan ziyalıların da ilgisi her zaman sürmüştür. Özellikle Azerbaycan dünyasında Türkmenlerin temsil edilmesine her zeminde çaba harcayan gönüllü büyükelçimiz Prof. Dr. Gazanfer Paşayev, vakfımızın ilk kitap yayınına da imza atmıştır. Onunla vakfımızı şereflendiren Türkmen sevdalıları rahmetli Bekir Nebiyev ve Yaşar Karayev’i yad ediyoruz. Ayrıca aziz dostumuz Ayaz Vefalı da her zaman gönlümüzdedir. Türkmenlerin edebiyatı, sanatı, folkloru, kısacası kültür tarihi üzerine 3 dilde yayımlanan Kardaşlık Dergisi, bir avuç dava insanının emeği ve göz nuru sayesinde varlığını sürdürmektedir. İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı’nın kurucu üyelerinin ve özellikle Erşat Hürmüzlü ile Suphi Salt başta olmak üzere vakfın diğer üyelerinin maddî ve manevî destekleri, fedakârlıkları, himmet ve çabaları sayesinde bu dergi ve kitapların yayınları gerçekleştirilmiştir. Türkmenlerin Irak’taki varlığını ayakta tutmak ve bu toplumu her yönüyle dünyaya tanıtmak Kerkük Vakfının kutsalı, sevdası, yaşama sebebi ve ülküsüdür. Bu amaç doğrultusunda hareket eden yazı kadromuzun verdiği destekler her türlü takdirin üstündedir. Dergimizi devam ettirmek, giderek daha fazla güçlenmesini sağlamak elbette ki hepimizin amacıdır. Dergimizin ilk sayısı 1999’da çıkarken 53 yaşında idim. Şimdi düşünüyorum da bana dün kadar yakın kısa bir zaman dilimi gibi geliyor. Oysa 20 yıl geçmiş ve şimdi 73 yaşında bir ihtiyarım. Bu fakirin peşinde dolaşan Azrail hazretlerine yakalanmadan dergiyi emin ellere teslim etmenin zamanı çoktan bile geçmiştir. Genellikle dergiler çevrelerinde yeni kadrolar yetiştirir. Bu hususta Türkiye genelinde Vakıf ve Kardaşlık dergisi Türkmen dünyası hakkında en sağlıklı ve en zengin belge ve bilgi merkezi olarak tanınmaya başlamıştır. Vakfın kapısının açık tutulması ve bu kutsal misyonunu sürdürmesi hizmetlerin en büyüğü sayılır. Vakıf çevresinde kenetlenen ve sayısal açıdan da giderek artan bir beyin ve iman kadrosu oluşmuştur. Üyelerimiz Yıldırım Hasani, Mehmet Tuzlu, Atilla Bayraktar, Kemal Beyatlı, Mehmet Tütüncü, Şükran Kayacı, Ahmet Telaferli, Nazım Terzioğlu, Suphi Nazım Tevfik gibi ileride aynı prensipleri benimseyen genç ve yeni arkadaşların katkıları sayesinde inşallah Vakfın kapısı sonsuza kadar açık kalacaktır. Yeni kuşaktan dergimizin yazarlar kadrosuna katılanlar ve bir süredir isimleri okuyucular tarafından tanınmaya başlayan gençlerimiz var. Bunların arasında Önder Saatçi, Kemal Beyatlı, Nazım Terzioğlu, Yağmur Bahram ve dayı-yeğen olduğumuz Urfalı kardeşimiz Yasin Cemal Galata yazı kadromuzda yer kazanmaya çalışıyorlar. Bunlar bana doğrusu biraz ümit veriyor. Özellikle Nazım Terzioğlu bu yarışta ön sırada koşuyor. Dergimizin yarış bayrağını teslim edeceğimiz kadrolar inşallah oluşacak ve gözümüz arkada kalmayacaktır. Bu ümit ve temenni ile 21. yılına giren dergimizin yolu açık olsun.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Kerkük Kitapçısı

Türkmen araştırmacı, şair ve yazarların ölümsüz eserleri artık tek çatı altında!

Kardaşlık Dergisi
Popüler Makaleler
Popüler Haberler