Hakkımızda

Biz Kimiz?

Kerkük Vakfı, kurulduğundan beri Irak Türkmenlerinin haklı mücadelelerini tüm dünyaya tanıtmak ve Türk dünyasını da bu konularda aydınlatmak için çaba gösteren bir kuruluştur.

Kerkük Vakfı, Türkmen kültürünü, sanatını ve siyasî misyonunu gelecek kuşaklara aktaracak şekilde, bilimsel çalışmalara önem vererek, bu gayelere hizmet etmeyi  amaçlamaktadır. 

Vakfımız, bu çalışmalarda çağdaş medeniyetin gerektirdiği vecihle objektif, insan haklarına saygılı ve tüm milletlerin özgür ve müreffeh yaşama prensiplerine inanan bir çizgide ilerlemektedir.

1000 yıldır o toprakları yurt edinen Irak Türkmenleri, kardeş ve soydaş Türk toplulukları ile aynı hedefleri gözetirken, Irak’ta yaşayan tüm topluluklarla da doğal ve uygar çizgilerde karşılıklı saygı bağlamında entegre olmayı göz önünde tutmaktadırlar.

Kerkük Vakfı, tüm kardeş ve dostların katkılarını bekleyen ve medeni çizgiler içinde olan her görüşü benimseyen bir kuruluştur.

Kerkük Vakfı'ndan Bildiri

Yıllardır Irak Türkmen Meclisi Başkan ve üyelerine söylediklerimizi tekrarla gönlümüzde yatanın milletin bağrından çıkan ve millî iradeyi temsil eden çoğulcu, demokratik, millî ve birleştirici bir meclis olduğunu ve bunu 2003 yılında beraberce ortaya koyduğumuz normlar içinde gerçekleştiğini görmek istediğimizi herkes gibi biz de ifade ettik.

Başkanımızın Mesajı

1997 yılında kurmuş olduğumuz KERKÜK VAKFI inandığımız davanın hizmetinde ilkelerimizin kurumsallaştığı bir yuva olarak düşünülmüştür. Bu Vakıf, her zaman insana dönük faaliyetlerin yapılacağı ve kalıcı hizmetlerin programlanacağı bir dava ve kültür ocağı kimliğiyle bir platform görevini üstlenmektedir.

Biz herkese ve her kesime eşit mesafede olup doğruların savunucusu olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu doğrultuda da Irak Türkmenlerinin davası ve geleceği için çalışma kulvarında öncü olup herkesi kucaklayan bir konumda olacağız.

Yıllardır yayınladığımız KARDAŞLIK dergisinin yanında üç lisanda onlarca esere imza atan bu kuruluş herkesi hizmete çağırıyor. Yolumuzdan şaşmadan ve ilkelerimizden taviz vermeden bu yolun yolcusuyuz ve öyle de kalacağız.

Herkese merhaba.

Erşat Hürmüzlü
Kerkük Vakfı Başkanı

Hakkımızda
Shopping Basket