Kerkük Vakfı Araştırma Yarışması

Kerkük Vakfı, gerçeği arayan ve objektif olarak Irak Türkmen toplumunun ortak amaçlarına hizmet eden, Kerkük Vakfı’nın bakışı ve ilkeleri doğrultusunda çalışan bütün araştırmacıları bu yarışmaya katılmalarını beklemektedir.

Kardaşlık Dergisi

3 ayda bir yayınladığımız edebiyat dergimizin son sayılarını inceleyin.

Kerkük Vakfı, her zaman insana dönük faaliyetlerin yapılacağı ve kalıcı hizmetlerin programlanacağı bir dava ve kültür ocağı kimliğiyle bir platform görevini üstlenmektedir.
Vakfımız kurulduğundan beri Irak Türkmenlerinin haklı mücadelelerini tüm dünyaya tanıtmak ve Türk dünyasını da bu konularda aydınlatmak için çaba gösteren bir kuruluştur.

Kerkük Kitapçısı

Türkmen araştırmacı, şair ve yazarların ölümsüz eserleri artık tek çatı altında!

Shopping Basket